Regler & medlemsbetingelser

 

Regler

Vi vil rigtig gerne have, at du hjælper med at passe på vores center, som udelukkende er drevet af frivillige kræfter, og baserer sig på gensidig tillid og respekt for hinanden. Derfor vil vi gerne have, at du overholder nedenstående regler.

Viby IF Fitness er kun for medlemmer og alle, der skal ind i motionscenteret, skal bruge adgangskort. Det er ikke tilladt at lukke andre ind/videregive adgangskort. Man må heller ikke medtage børn.

Man viser hensyn til de andre medlemmer og instruktører og respekterer de anvisninger instruktørerne giver.

Omklædning foregår, så vidt muligt, i omklædningsrummene.
Udendørssko og overtøj opbevares i omklædningsrummene eller hænges i mellemgangen. Værdigenstande kan opbevares i dueslaget i fitness rummet.

I centeret anvendes altid indendørs fodtøj og træningstøj. Ingen bare maver.

Træningsudstyret tørres af efter brug. Vægte og skiver lægges på plads efter brug.

Al træning foregår på eget ansvar.

Alle former for alkohol, euforiserende stoffer og doping er forbudt og medfører bortvisning. Anti Doping Danmark foretager uventede kontrolbesøg i foreningen. Hvis du nægter at afgive prøve medfører det bortvisning.

Lokalerne åbner kl. 05.00 og skal forlades senest kl. 22.00.
Brud på ovenstående regler kan medføre bortvisning,  karantæne eller udmeldelse.

Medlemsbetingelser

Medlemsskab

For at blive medlem skal du være fyldt 15 år.
Du kan tidligst blive skrevet på venteliste 3 måneder, før du fylder 15 år.
Kontingentrestance medfører spærring af adgangskort og ny indmeldelse.
Medlemsskabet kan ikke sættes i bero, overdrages til en anden eller refunderes.
Opsigelse af medlemsskab kan ske skriftligt til foreningen.

Mistet adgangskort

Mistes adgangskortet skal det straks meddeles til foreningen. Der betales for et nyt efter gældende takst = 100 kr.

Priser

Indmelding inkl. adgangskort: 200 kr.
Pris ½ årligt: 600 kr.

Kom og kig

Du er altid velkommen til at se centeret, tale med en instruktør eller få en kort introduktion forud for indmeldelsen. Send en mail og lav en aftale.

Du kan ikke møde uanmeldt op.

Hent regler om medlemskab som PDF

Spørgsmål og svar

Hvordan får jeg adgang når jeg har meldt mig ind?
Du har to muligheder for at få adgangskort, når du har meldt dig ind i Viby IF Fitness. For begge metoder gælder, at du logger ind i “Klubmodulet” og booker en tid.

1. Hvis du ønsker en instruktørtime, hvor du får vist maskinerne og lagt program.

2. Hvis du ønsker adgang, men ikke har brug for en gennemgang af maskinerne.

Husk, at medbringe kvitteringen for, at du har betalt. Du får kvitteringen på den samme e-mail, du brugte, da du meldte dig ind.

Hvornår er der åbent?
Der er åbent mellem 5 – 22.

Husk, at lukke for vinduer og døre, når du forlader centeret, og der ikke er andre i lokalet.

Hvor gammel skal jeg være for at blive medlem?
Du kan blive medlem, fra du fylder 15 år.
Hvad koster det at blive medlem?
Det koster 200 kr. i indmeldelsesgebyr. Herefter koster det 600 kr. hvert halve år.
Hvornår er der spidsbelastning?
Vi har lavet en graf, som viser spidsbelastningen over en uge. Du skal dog nok regne med, at der er flest i centeret uden for normal arbejdstid, dvs. om morgenen og eftermiddag/aften.

Denne graf viser spidsbelastningen over ugen.

Skal jeg booke en instruktør?
Du har to muligheder, når du har betalt for medlemskab.

  1. Du kan booke en tid uden instruktør, til at få lavet dit medlemskort.
  2. Du kan booke en instruktør time, hvor du får lavet dit medlemskort, samt får lagt program til fitnessmaskinerne.

Du skal møde personligt op og medbringe kvitteringen for, at du har betalt – den har du modtaget på den samme e-mail, som du brugte, da du meldte dig ind.

Begge muligheder skal bookes i Klubmodulet

Jeg har mistet mit kort, hvordan får jeg et nyt?
Du skal sende en mail til kasserer@vibyif-fitness.dk, som vil forklarer, hvad du skal gøre.
Hvordan melder jeg mig ud?
Du kan melde dig ud når som helst ved at sende en mail til kasserer@vibyif-fitness.dk.

Mailen skal indeholde:

a. Navn.
b. Mailadresse.
c. Kortnummer.

Herefter afleverer du dit kort i Fitnessafdelingens rum i postkassen, som du finder i hallen –  til højre for den “gamle” indgangsdør.

Undgå at blive trukket for ny periode

For at undgå at blive trukket for en ny periode, skal det udmeldingen ske inden 1/4 eller 1/10, som er forfaldsdatoerne for betaling af kontingent.